Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật
5%
best seller
Bắp (Thêm)

Bắp (Thêm)

Dùng chung với sốt, phần: 250g ( 3 khúc bắp)

11,400₫ / Phần 12,000₫ -5%

Mô tả


Bắp (Thêm)

11,400₫ / Phần 12,000₫ -5%