Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật

Thức Uống

NƯỚC ÉP CÀ RỐT
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000₫ / Ly
Chọn món
NƯỚC ÉP CAM
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000₫ / Ly
Chọn món
NƯỚC ÉP DƯA HẤU
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000₫ / Ly
Chọn món
NƯỚC ÉP TÁO
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000₫ / Ly
Chọn món
NƯỚC ÉP THƠM
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
55,000₫ / Ly
Chọn món
SODA DÂU HẠT CHIA
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
45,000₫ / Ly
Chọn món
SODA SUNSET HẠT CHIA
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
45,000₫ / Ly
Chọn món
SODA VẢI HẠT CHIA
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
45,000₫ / Ly
Chọn món
Có 5 lựa chọn
SODA TRÁI CÂY
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000₫ / Ly
Chọn món
TRÀ VẢI
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000₫ / Ly
Chọn món
TRÀ THẢO MỘC
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000₫ / Ly
Chọn món
TRÀ ĐÀO
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
35,000₫ / Ly
Chọn món
PEPSI
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000₫ / Lon
Chọn món
SEVEN UP
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000₫ / Lon
Chọn món
COCA NGUYÊN BẢN
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
25,000₫ / Lon
Chọn món
NƯỚC SUỐI DASANI
Gọi 1900.066.690 để đặt bàn hoặc được giao tận nơi trong ...
19,000₫ / Chai
Chọn món