Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật

Phiếu Ăn Trưa

Phiếu Group Ticket
- 50%
- Ticket áp dụng tại nhà hàng, mua mang về từ 9h - 16h mỗ...
295,000₫ / Phần
Chọn món
Phiếu Simple Ticket 1
- 50%
- Ticket áp dụng tại nhà hàng, mua mang về từ 9h - 16h mỗ...
150,000₫ / Phần
Chọn món
Phiếu Simple Ticket 2
- 50%
- Ticket áp dụng tại nhà hàng, mua mang về từ 9h - 16h mỗ...
150,000₫ / Phần
Chọn món