Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật

LOBSTER ROLL - PIZZA

Có 3 kiểu chế biến
CUỘN TÔM HÙM MỸ
best seller
☎️ Gọi 1900.066.690 | 028.7300.6690 để đặt bàn hoặc được ...
199,000₫ / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM HÙM MỸ
best seller
☎️ Gọi 1900.066.690 | 028.7300.6690 để đặt bàn hoặc được ...
199,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM
☎️ Gọi 1900.066.690 | 028.7300.6690 để đặt bàn hoặc được ...
99,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ HỒI
☎️ Gọi 1900.066.690 | 028.7300.6690 để đặt bàn hoặc được ...
99,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ NGỪ
☎️ Gọi 1900.066.690 | 028.7300.6690 để đặt bàn hoặc được ...
49,000₫ / Phần
Chọn món