Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật

LOBSTER ROLL - PIZZA

Có 4 lựa chọn
CUỘN TÔM HÙM MỸ
best seller
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
169,000₫ / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM HÙM MỸ
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
179,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN TÔM
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
69,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ HỒI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
59,000₫ / Phần
Chọn món
CUỘN CÁ NGỪ
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
49,000₫ / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM & MỰC
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
99,000₫ / Phần
Chọn món
PIZZA TÔM & THỊT XÔNG KHÓI
Gọi 1900.066.690 để đặt món hoặc được giao tận nơi trong ...
99,000₫ / Phần
Chọn món