Tư vấn đặt hàng

hotline lobsterbay

1900 066 690

icon restaurant Restaurant: 9h-22h T2 - Chủ Nhật
icon restaurantDelivery: 9h-20h30 T2 - Chủ Nhật

Chương Trình Tích Điểm

Chương Trình Tích Điểm
Chương trình Tích Điểm Mua Hàng (tương đương 2%) : Mua 50,000đ tích được 1 điểm ; 1 điểm quy đổi= 1000đ. Khách hàng có thể yêu cầu thanh toán bằng điểm khi đặt hàng. Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng Thân Thiết của Lobster Bay.